Contact & Services | Aon (2024)

");d.append(g.hide());$(b).html(""+$(b).attr("title")+"");$(g).find("ul.subtabs").each(function(){var a=$("

");a.insertAfter($(this));$(this).find("> li").each(function(i,e){generateTab(this,i,a,"subtab")});$(this).find("> li > a").click(tabClick)})};function extractFromUrl(a){var b=location.href;if(b.indexOf(a+"=")!=-1){b=b.substring(b.indexOf(a+"=")+(a.length+1));if(b.indexOf("&")!=-1){b=b.substring(0,b.indexOf("&"))}return b}else{return 0}};function tabClick(){$(this).parent().parent().find("> li").removeClass("active");$(this).parent().parent().next().find("> div.tab").hide();$(this).parent().parent().next().find("."+$(this).attr("rel")).show();$(this).blur().parent().show().addClass("active")};function closeAll(a,b){$(a).find("dt>img").attr("src","https://archive.aon.nl/aonnl/img/toggler_plus.gif");$(a).find("dd").hide()}; $().ready(function(){$("ul.tabs").each(function(){var b=$("

");b.insertAfter($(this));$(this).find("> li").each(function(i,e){generateTab(this,i,b,"tab")});$(this).find("> li > a").click(tabClick);var c="tab"+extractFromUrl('tab');$(this).find("a[rel='"+c+"']").click();b.find("> div.tab").each(function(){var a="subtab0";if($(this).hasClass(c)){var a="subtab"+extractFromUrl('subTab')};$(this).find("ul.subtabs > li > a[rel='"+a+"']").click()});b.fadeIn();$(this).fadeIn()});var initialFAQ='0';var url=location.href;if(url.indexOf("faq=")!=-1){url=url.substring(url.indexOf("faq=")+4);if(url.indexOf("&")!=-1)url=url.substring(0,url.indexOf("&"));initialFAQ=url}setTimeout(function(){var a=$("div.faq");closeAll(a);$("div.faq").find("dl dt").click(function(){closeAll(a,$(this));if($(this).attr("expanded")=="true"){$(this).find(">img").attr("src","https://archive.aon.nl/aonnl/img/toggler_plus.gif");$(this).next('dd').hide();$(this).attr("expanded","false")}else{$(this).find(">img").attr("src","https://archive.aon.nl/aonnl/img/toggler_minus.gif");$(this).next('dd').show();$(this).attr("expanded","true")}});setTimeout(function(){$("div.faq dl dt:eq("+initialFAQ+")").click()},50)},20);$("img[title]").tooltip({effect:'fade',fadeOutSpeed:100,predelay:100,position:"top right",offset:[0,0]})});

  • Wat voor type klant bent u? Zakelijk, particulier via werkgever, particulier, of student.
   Maak hier uw keuze:  • Zakelijk

   Mijn dienstverlening
   Contactpersoon per product/dienst

   Schade
   Een schade melden of vragen over een schade

   Vestigingen
   Onze Nederlandse vestigingen en afdelingen

   Algemeen contact en informatie

   U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 - 448 8911. Wij staan u graag te woord op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur.

  • Particulier

   Bij Aon kunt u terecht voor een compleet pakket aan particuliere verzekeringen. Wij kunnen u ook helpen met deskundig advies over hypotheken, pensioenen en leningen. U vindt alle informatie op onze website.

   Lid van een collectief?

   Bent u via uw werkgever, vereniging of ledenorganisatie lid van een collectief bij Aon? Vind uw collectief voor een persoonlijk aanbod.

   Vragen?

   Wij helpen u graag! U vindt alle contactinformatie op onze pagina Service & Contact.

  • Student

   Goed verzekerd studeren of stage lopen in het buitenland

   Aon Student Insurance biedt een compleet en voordelig verzekeringspakket voor studenten,
   stagiaires, docenten of wetenschappers voor een studie of verblijf in het buitenland.


   Algemeen contact en informatie

   U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 - 448 82 70. Wij staan u graag te woord op
   werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur.

   Alle contactmogelijkhedenContact & Services | Aon (6)

  • Mijn dienstverlening

   Wat voor type klant bent u? Zakelijk, particulier via werkgever, particulier, of student.
   Maak hier uw keuze:


  • Selecteer uw branche

   Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij u één van onderstaande sectoren te kiezen. U wordt dan direct doorverwezen naar de juiste contactpersoon.

   In welke sector bevindt uw bedrijf zich?

   Klik op uw sector:

   AutoKoepels
   AgrarischKunst
   BouwLease
   BrancheverenigingenMarine
   BenzinestationsNon-Profit instellingen
   HandelOnderwijs
   OverheidPensioenfondsen
   EntertainmentPrivate Equity
   GezondheidszorgRecreatie
   Financiele instellingenSport
   FranchiseStudenten
   ICTTransport
   IndustrieVrije Beroepen
   Japanse OndernemingenWelzijn
   JeugdzorgWoningcorporaties
   JuweliersOverig
   Kinderopvang
  • Collectief voordeel via uw werkgever

   Samen met ruim 1.200 werkgevers en organisaties biedt Aon verzekeringen op maat aan tegen gunstige voorwaarden en een scherpe premie.

   Bij het collectief aanbod van Aon verzekeringen kunt u snel:
   Inloggen op Mijn VerzekeringenContact & Services | Aon (11)
   Uw premie berekenen

   Algemeen contact en informatie

   U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 088 - 810 81 33. Wij staan u graag te woord op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur, of kijk op www.aonverzekeringen.nl .
   E-mail: [emailprotected]

  • Particulier

   Wilt u de meest complete verzekeringen tegen de scherpste premies en met
   uitstekende voorwaarden? Aon biedt, als grootste onafhankelijke
   verzekeringsmakelaar, het beste verzekeringsaanbod.


   Algemeen contact en informatie

   U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 071 - 364 3501. Wij staan u graag te
   woord op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur.

   Alle contactmogelijkhedenContact & Services | Aon (15)

  • Student

   Goed verzekerd studeren of stage lopen in het buitenland

   Aon Students Insurance biedt een compleet en voordelig verzekeringspakket voor studenten,
   stagiaires, docenten of wetenschappers voor een studie of verblijf in het buitenland.


   Algemeen contact en informatie

   U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 - 448 82 70. Wij staan u graag te woord op
   werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur.

   Alle contactmogelijkhedenContact & Services | Aon (19)

 • Algemeen postadres

  Aon Nederland
  Postbus 518
  3000 AM Rotterdam

  Onze vestigingen

  Neem contact op met een van onze vestigingen.
  • Rotterdam - Hoofdkantoor
  • COT - Rotterdam
  • Amsterdam
  • Breda
  • Eindhoven - vestiging Beukenlaan
  • Eindhoven - vestiging High Tech Campus
  • Groningen
  • Maastricht
  • Nijmegen
  • Nijmegen - vestiging RadboudUMC
  • Noordwijk
  • Utrecht
  • Zwolle
  • Schade

   Heeft u schade? Of heeft u vragen over uw schade? Hier kunt u eenvoudig en snel uw schade online melden. Bij noodgevallen kunt u ons natuurlijk ook telefonisch bereiken.

   Wat voor type klant bent u? Zakelijk, particulier via werkgever, particulier, of student.
   Maak hier uw keuze:  • Schade - Zakelijk

   U kunt uw schade melden op ons e-mail adres:[emailprotected].
   Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u om in uw e-mail bericht de volgende gegevens te vermelden (indien bekend):
   • Naam van uw bedrijf (of werkmaatschappij)
   • Polisnummer
   • Schadedatum
   • Korte omschrijving van het voorval
   • De contactgegevens (telefoonnummer, e-mail) van diegene met wie wij contact kunnen opnemen
   Wij nemen uw schademelding dan op de eerst volgende werkdag in behandeling.

   Heeft u bij een calamiteit direct onze hulp nodig, neem dan telefonisch contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u hier.

   Property / Brand

   ContactpersoonTelMobielE-mail
   Therese Spiessens010-448724806-54312676[emailprotected]
   Dani Pape010-448768206-51261049[emailprotected]
   Dave van der Steen020-430566706-29520305[emailprotected]
   Joffre Kleijwegt010-448778606-11316985[emailprotected]

   Construction / CAR
   ContactpersoonTelMobielE-mail
   Adri de Kwaadsteniet010-448794106-51634678[emailprotected]
   Joffre Kleijwegt010-448778606-11316985[emailprotected]

   Marine / Transport
   ContactpersoonTelMobielE-mail
   Petra Rouw010-448771206-11308513[emailprotected]
   Anne Strijbos-Brouwer010-448718006-83641231[emailprotected]
   Leo Verdurmen020-430587806-46405067[emailprotected]

   Marine / Hull
   ContactpersoonTelMobielE-mail
   Marjan van Rossum010 - 448722506 - 53881299[emailprotected]
   Ron Ellens010 - 448712306 - 83641236[emailprotected]
   Saskia Klaver010 - 448776206 - 54740006[emailprotected]

   Marine / Equipment
   ContactpersoonTelMobielE-mail
   Fatima Akoudad020 - 430502006 - 50093847[emailprotected]
   Robert Langelaan020 - 430586206 - 10130590[emailprotected]

   Liability / Aansprakelijkheid
   ContactpersoonTelMobielE-mail
   Thijs Derikx010-448747206-21806520[emailprotected]
   Frank Kappers020-430571306-21817592[emailprotected]
   Aad Remkes010-448730406-54931510[emailprotected]
   Fred Stephenson020-430587406-54913314[emailprotected]

   Cyber
   Hector Hamaker010-448753206-55796095[emailprotected]
   Rob de Bruin010-448773606-55163035[emailprotected]
  • Schade - Particulier via werkgever

   Heeft u een verzekering uit het collectief aanbod van Aon en heeft u schade? Vind hier uw collectief voor de juiste contactgegevens.
  • Schade - Particulier

   Heeft u schade? Of heeft u vragen over uw schade? Meldt uw schade eenvoudig en snel online.

   Schade melden
   Schade meldenContact & Services | Aon (24)

  • Schade - Student

   Heeft u schade? Of heeft u vragen over uw schade? Hier kunt u eenvoudig en snel uw schade online aanmelden. Bij noodgevallen kunt u ons natuurlijk ook telefonisch bereiken via onze alarmnummers.

   Schade melden Aon Students Insurance
   Schade meldenContact & Services | Aon (25)

   Alarmnummer bij schade Bij pech onderweg belt u de alarmcentrale Verzekeraars Hulpdienst 088 - 877 80 45, vanuit het buitenland (+31) (0)88 - 877 80 46. Bij een noodgeval op reis, neem contact op met de Alarmcentrale (+31) (0)20 - 592 91 24

Contact & Services | Aon (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 6483

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.